Selamat Hari Pahlawan (10 November 1945)

SELAMAT HARI PAHLAWAN (10 November 1945)

“Kobarkan Semangat Berjuang di Setiap Jengkal Langkah Kita!” -Bung Tomo-